Varsling

Lov om endringer i arbeidsmiljøloven 

Fra 01.01.2020 trer ny regel om varsling inn.

Dette betyr blant annet at virksomhetens ledelse må etablere varslingsrutiner og sørge for at disse etterfølges ihht kravene i arbeidsmiljøloven.

Når det gjelder varsling så er det kritikkverdige forhold som defineres, og det er kritikkverdige forhold det skal varsles om.
Regelen om varsling gir også virksomhetens ledelse større ansvar når det gjelder oppfølging og behandling av saker som er meldt inn som kritikkverdige forhold.

Forhold som er kritikkverdige i egen virksomhet kan f.eks være brudd på retningslinjer, lover og regler eller alminnelige etiske normer rundt for eksempel personvernet, arbeidsforhold, fare for liv, helse, klima og miljø med mer.

Som en del av vår leveranse av GDPR, så har vi sørget for at du som virksomhet får på plass det som er nødvendig når det gjelder veiledere, rutinebeskrivelser og dokumentmaler rundt den nye regelen om varsling.

Ønsker du en uformell prat med oss om GDPR, så kontakt oss på skjemaet under.

VED Å SENDE EN HENVENDELSE VIA KONTAKTSKJEMAET SÅ BEKREFTER DU AT DU HAR LEST VÅR PERSONVERNERKLÆRING. PERSONVERNERKLÆRINGEN FINNER DU NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Personvernerklæring