Benytt oss som personvernombud!

Hold orden på GDPR arbeidet i virksomheten!

GDPR kan for mange være komplisert. Mange virksomheter er usikker på hvordan man skal forholde seg til den lovpålagte GDPR – personvernordningen. Det er nemlig ikke slik at “jobben er ferdig” når du har fått “kontroll” første gang. GDPR er kontinuerlig arbeid, og bør være en del av driften i virksomheten. 

Følger man ikke opp arbeidet med GDPR eller ikke tar dette på alvor, kan dette gi konsekvenser for virksomheten i form av sanksjoner og bøter fra Datatilsynet, tap av renommè og tillit. Datatilsynet anbefaler derfor at alle virksomheter oppretter eget personvernombud. 

Personvernombudets overordnede oppgave er å bidra til at de som behandler personopplysninger overholder lovverket rundt personvernordningen, og sørger for å ivareta internkontrollen og kvalitetssikre GDPR arbeidet i virksomheten. Flere offentlige myndigheter og organer, samt større virksomheter er pålagt å opprette eget personvernombud. 

Ved å inngå en avtale med oss, hvor vi fungerer som virksomhetens personvernombud, så sørger vi for:

– utarbeidelse av dokumenter og dokumentasjoner overfor myndigheter og andre, som viser at virksomheten overholder GDPR-personvernordningen.
– utarbeidelse av rapporter og kvalitetssikre virksomhetens GDPR arbeid.
håndtere avvik og sikkerhetsbrudd dersom dette oppstår i virksomheten.
– opprettelse av databehandleravtaler og varslingsrutiner
– å bistå, gi råd og oppfølging til ledelse, samt å formidle informasjon om lovverket rundt personvern.
bistand og support knyttet til spørsmål og fortolkninger rundt loven om personvern og varsling (kontaktledd mot Datatilsynet og juridisk personell).
– tilgang til nettjenesten www.leder1.no. Bredt utvalg av dokumentmaler, veiledere og verktøy for ledere, rådgivere og styret.

Ved  å benytte oss som eksternt personvernombud, så gir dette virksomheten en trygghet i at GDPR arbeidet ivaretas, samtidig som det frigjøres tid og ressurser i virksomheten. Vi utfører alle våre tjenester konfidensielt og til faste avtalte priser. 

Ønsker du en uformell prat med oss om GDPR, så kontakt oss på skjemaet under.

VED Å SENDE EN HENVENDELSE VIA KONTAKTSKJEMAET SÅ BEKREFTER DU AT DU HAR LEST VÅR PERSONVERNERKLÆRING. PERSONVERNERKLÆRINGEN FINNER DU NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Personvernerklæring