Hva gjør vi for å hjelpe virksomheten med GDPR?

Benytter du vår hjemmeside for henvendelse til oss i forbindelse med GDPR, så må du legge igjen nødvendig kontaktinformasjon.
Vi vil ta kontakt med deg nærmeste virkedag.

Vi gjør oppmerksom på at henvendelsen din, og videre samtale er helt uforpliktende for deg. Blir det til at du gir oss oppdraget med å gjennomføre GDPR for virksomheten, så gjennomføres det en føringssamtale – mens vi har deg på tråden.

I føringssamtalen gjennomgår vi blant annet noen spørsmål for å avdekke virksomhetens nåsituasjon rundt GDPR – personvernet.
(Vi bruker maks 10 min.for å gjennomgå spørsmålene).

Etter vår samtale så går vi i gang med å opprette og klargjøre deres GDPR. Vi produserer en internrapport basert på svarene som er avgitt i “spørsmålsrunden”, tilpasser erklæringer, dokumenter og veiledere. Deretter legger vi inn informasjon i internkontrollen slik at virksomheten får dokumentert at nødvendige tiltak er utført,  og at verktøyene for videre GDPR er på plass.

Etter 3-4 virkedager så oversendes all informasjon og dokumentasjon til deg, slik at du på en enkel måte har nødvendige
verktøy etter Datatilsynets føringer på hvordan GDPR skal utføres i virksomheten. Vi gjør oss tilgjengelig for bistand og support i virksomheten gjennom en periode på 12 måneder, slik at videre arbeid med GDPR kvalitetssikres.

Ønsker du bistand rundt GDPR, så kontakt oss gjerne. 

VED Å SENDE EN HENVENDELSE VIA KONTAKTSKJEMAET SÅ BEKREFTER DU AT DU HAR LEST VÅR PERSONVERNERKLÆRING. PERSONVERNERKLÆRINGEN FINNER DU NEDERST PÅ DENNE SIDEN.

Personvernerklæring